Ground Beef (Lean! – 85/15) —– 3.29 lb.

Onion Burger (Lean! – 85/15) —– 3.29 lb.

Ground Chuck (X-Lean! – 93/7) —– 3.99 lb.

T-Bone Steaks (USDA Choice) —- 8.99 lb.

Porterhouse Steaks (USDA Choice) —- 8.79 lb.

Top Sirloin Steaks (USDA Choice) —- 6.99 lb.

Delmonico Steaks (USDA Choice) —- 12.99 lb.

New York Strips (USDA Choice) —- 9.99 lb.

Smoked Pork Chops —– 4.39 lb.

“Our Own” Stuffed Steak Pockets — 4.29 lb.

Cooked Ham —– 4.69 lb.

Baby Swiss Cheese —- 4.99 lb.